Naroči.Me - spletno naročanje (online appointments)

Naroči.Me preko spleta sprejema naročila strank in s tem prihrani čas ter zmanjša število nezasedenih terminov. Omogoča hitro in enostavno naročanje, takojšnjo rezervacijo terminov, zmanjšanje nepričakovanih odpovedi, optimizacijo delovnega urnika in avtomatsko pošiljanje opomnikov strankam preko SMS sporočil.

Naroci.Me (Schedule.Me) is an online appointment system for service providers. It features quick and simple appointment scheduler, reduces no-shows, optimizes working schedule, and automatically notifies clients with a text message. Currently available in Slovenian language.


Language: Slovenian
Tags:appointment, online scheduling, naroči me, e-naročanje, naroči se, online appoinment, spletno naročanje

Visit this website at http://www.naroci.me/

Created by coeus on 4th Oct 2012