DjangoSites Shiny websites, powered by Django

screenshot of Compensation Białystok - adv. Urszula Zajko

Compensation Białystok - adv. Urszula Zajko

Odszkodowania Białystok - adw. Urszula Zajko

Kancelaria Adwokacka adw. Urszula Zajko z Białegostoku niesie pomoc prawną w wielu kwestiach, jedną z nich są odszkodowania. Większość z nas wie, jakie praktyki stosują towarzystwa ubezpieczeniowe by potocznie mówiąc pozbyć się klienta. My pomagamy walczyć o swoje prawa. W pierwszej kolejności staramy się rozwiązać problem polubownie, gdy to nie przyniesie rezultatu na drodze sądowej.

Kancelaria Adwokacka adw. Urszula Zajko from Białystok provides legal assistance in many matters, one of them is compensation. Most of us know what insurance companies are using to colloquially get rid of the client. We help us fight for our rights. In the first place, we try to solve the problem amicably, when it will not bring the result in court.